top of page

Karate för barn 

Järfälla karate har stor erfarenhet av att träna barn och har haft barngrupper i 40 år. Järfälla karate har också stor erfarenhet av att träna barn med funktionsnedsättningar. 

Varför är karate bra för barn ? 

Unga barns nyfikna sinnen förstår lätt nya idéer och tekniker. Barndomen är en av de bästa tiderna att börja på vägen mot självrespekt, respekt för andra, respekt för friska auktoritetsfigurer, såväl som fysisk hälsa och känslomässig balans. Att studera karate eller andra former av kampsport ger unga barn chansen att utvecklas både fysiskt och känslomässigt vilket ger dem en möjlighet att nå sin högsta potential.

 

Att delta i karateklasser ger barn många fördelar. Den största fördelen är att de lektioner som de tar till sig i träningen, inklusive de som följer, överförs till andra områden i deras liv, till exempel i klassrummet, under fritidsaktiviteter och till och med hemma.

IMG_9260_edited.png

Fördelarna med karate för barnsutveckling

Att lära sig självförsvar genom kampsport, särskilt karate, ger barn en rad fördelar. Utöver att bygga fysiska färdigheter fokuserar träningen på att öka medvetenhet och självförtroende. Karate främjar även ledarskapsförmågor och karaktärsutveckling genom ett rankningssystem. Genom att sätta och sträva mot individuella mål utvecklar barn självdisciplin och resiliens, vilket inte bara gynnar dem i kampsport utan också i olika aspekter av deras liv.

bottom of page