top of page

TRÄNINGSREGLER

DOJO KUN

Karatetäning bygger upp muskelstyrkan, förbättrar konditionen och 

koordinationen samt höjer koncentrationsförmågan. Karate är dessutoma starkt 

influerad av österländsk filosoi, som betonar vikten av att sträva efter att

förbättra sig som människa. Lika viktig som den fysiska träningen är därför

Dojo kun, regler för träningen.

 

 

1) Var artig och ödmjuk

Sann anspråkslöshet och artighet grundar sig på en fuständig uppriktighet

och ärlighet, både mot oss själva och mot andra. Detta involverar också omtanke om andra människor.

 

2) Träna med hänsyn till dina egna förutsättningar

Man ska inte träna sả att man försämrar sin hälsa. Å andra sidan skall man inte heller leta efter små skavanker  för att undvika träningen. Man bör hela tiden sträva efter att anpassa mental och fysisk styrka till varandra. Om sinnet eller viljan är starkare än kroppen kan vi överanstränga oss, men om sinnet är

svagare ger vi kanske upp för lätt.

 

3) Ägna dig åt inlärningen med allvar och nit

Att utföra god karate kräver fullständig koncentration och ändlöst repeterande.

 

4) Var lugn och snabb

Lugn och snabbhet är önskvärda personliga egenskaper både hos sinnet och hos kroppen. I karate lär vi att röra oss snabbt och säkert utan att tveka.

 

5)Var rädd om din hälsa

 

6)Lev ett enkelt liv

Man skall sträva efter att leva ett enkelt liv genom att lägga tonvikten på det andliga snarare än på det materiella.

 

7)Var inte för stolt eller för blygsam

 

8)Använd träningsredskapen med omsorg

 

9)Ät inte strax före träningen

 

10)Ta hänsyn till din träningspartners fysiska förutsättningar

bottom of page